Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Oddaj zahtevo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov