Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednik, Roman Pulko
 • Namestnica predsednika, Urška Piškur
 • Član, Borut Kulovec
 • Namestnik člana, Matija Golob
 • Član, Janez Mede
 • Namestnik člana, Janez Obran
 • Član, Slavko Poglavc
 • Namestnica člana, Mojca Košir
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža
 • Namestnica predsednika, Urška Piškur, Ulica talcev 6, 8351 Straža
 • Član, Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža
 • Namestnik člana, Matija Golob, Prapreče pri Straži 3a, 8351 Straža
 • Namestnik člana, Ivan Kopina, Rumanja vas 25a, 8351 Straža
 • Član, Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža
 • Namestnik člana, Janez Mede, Jurka vas 21a, 8351 Straža