Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža
  • Namestnica predsednika, Urška Piškur, Ulica talcev 6, 8351 Straža
  • Član, Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža
  • Namestnik člana, Matija Golob, Prapreče pri Straži 3a, 8351 Straža
  • Namestnik člana, Ivan Kopina, Rumanja vas 25a, 8351 Straža
  • Član, Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža
  • Namestnik člana, Janez Mede, Jurka vas 21a, 8351 Straža