Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predstavnik občinskega sveta Občine Straža, Dejan Hadžić
 • Predstavnik Osnovne šole Vavta vas, Bogdan Burger
 • Predstavnik Sveta staršev OŠ Vavta vas, Stanko Kavšček
 • Predstavnik ZŠAM Gorjanci, Mirko Marić
 • Predstavnik PP Dol. Toplice, Boštjan Klobučar
 • Predstavnik občanov Občine Straža, Franci Godec
 • Predstavnik Občinske uprave Občine Straža, Matjaž Petruna
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Borut Šušteršič
 • Član, Bogdan Burgar
 • Članica, Anamarija Taljat
 • Član, Mirko Marič
 • Član, Štefan Horvat
 • Član, Tomaž Agnič
 • Član, Matjaž Petruna