Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Borut Šušteršič
  • Član, Bogdan Burgar
  • Članica, Anamarija Taljat
  • Član, Mirko Marič
  • Član, Štefan Horvat
  • Član, Tomaž Agnič
  • Član, Matjaž Petruna