Vloga za pridobitev služnostne pravice

Organizacijska enota

Opis postopka