Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti

192
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zaključeno
Januar 2020
Junij 2023

Podatki o financiranju

Audio, video posnetki
Klikni tukaj za prikaz prilog
Biotopi jesen (1)
Biotopi poleti