16. redna seja

18
Seja je potekala dne 27.09.2012 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.09.2012
Začetek veljavnosti: 20.10.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe, Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.09.2012
Začetek veljavnosti: 20.10.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 76/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.09.2012
Začetek veljavnosti: 09.10.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine