13. redna seja

24
Seja je potekala dne 15.03.2012 ob 18.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAPISNIK
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012
Konec veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012
Konec veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012
Konec veljavnosti: 08.06.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012
Konec veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe, Ravnanje s komunalnimi odpadki
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011 (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone Zalog (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.03.2012
Začetek veljavnosti: 21.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo