9. redna seja

19
Seja je potekala dne 22.09.2011 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 06.10.2011
Konec veljavnosti: 15.09.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta (Uradni list Republike Slovenije št. 86/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 22.09.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v lasti Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 06.10.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Dodelitve nepremičnin
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 06.10.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 06.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Vavta vas« (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 06.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 22.09.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2011
Začetek veljavnosti: 06.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo