5. redna seja

23
Seja je potekala dne 07.04.2011 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.04.2011
Začetek veljavnosti: 16.04.2011
Konec veljavnosti: 08.06.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010 (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.04.2011
Začetek veljavnosti: 16.04.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 29/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 07.04.2011
Začetek veljavnosti: 19.04.2011
Konec veljavnosti: 01.06.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport