26. redna seja

22
Seja je potekala dne 01.04.2010 ob 17.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAPISNIK
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Konec veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Konec veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Konec veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe, Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 14.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 29.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev