Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža

575
Infrastruktura
2018
3.803.916,07 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
1.899.328,33 EUR
V teku
januar 2018
junij 2023