Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva