Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva