Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva