Vloge in obrazci - Nepremičnine, gradnja

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta
UPN Mastercard Visa Maestro VALÚ Moneta Activa Diners club NLB Klik Hal mBills Flik

Občinska uprava

Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Taksa: brezplačno
Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
Taksa: brezplačno
Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije (rednega in/ali izrednega)
Taksa: 4,50 - 22,60 EUR
Zahteva za pridobitev informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo
Taksa: brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge: 36,30 EUR)
Vloga za izjemno (enodnevno ali večdnevno) podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Splošna vloga
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge: brezplačno)
Vloga za enkratno občinsko socialno pomoč občanom Občine Straža
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za pridobitev služnostne pravice
Taksa: brezplačno
Vloga za kastracijo / sterilizacijo muc
Taksa: brezplačno
Vloga za pridobitev dovoljenja za oglaševanje in prijavo takse obveznosti
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge: 25,00 EUR)
Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,70 EUR (za e-vloge: 36,20 EUR)
Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: brezplačno
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam
Taksa: brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom
Taksa: brezplačno
Pobuda za prodajo nepremičnine
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge: brezplačno)

Medobčinski inšpektorat