Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva