Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva