Statutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občine

Predpisi, na katere predpis vpliva