Sprememba Statuta Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva