Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva